Altınekin ziraat odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Altınekin ziraat odası > Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

Oda Kayıt

 

ALTINEKİN ZİRAAT ODASI

Çiftçi belgesi Tarımla uğraşan üreticilerimizin çiftçiliği mesleğini yaptıklarını kanıtlayan Ziraat Odalarınca düzenlenen Resmi bir belgedir.


İLK DEFA ZİRAAT ODASINA KAYIT YAPTIRANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER. GERÇEK KİŞİLER

1.Kimlik fotokopisi (TC kimlik no: olacak)

4.Tapu kayıt örneği( tarla, bahçe,bağ. vasıflı olan)veya tapu fotokopileri İlçe tapu Müdürlüğü’nden onaylı olacak.

5. 1. adet vesikalık resim(en az 6 ay önce çekilmiş)

6. Tapu kendine ait değilse( Kiralık sözleşmesi veya Muvafakat name Oda’da hazırlanacak.

7. Traktör varsa ruhsat fotokopisi

8.Sigortalıysa veya emekli ise sigorta numarası (karne veya cüzdan fotokopisi)

9.İlk Kayıt dilekçesi (Oda’dan verilecek) Muhtar ve 2 Azanın imzası alınacak.

10.Şahsın kendisi müracaat edecek.

Not: Emekli veya Sigortalı değil iseniz odaya kayıt olduğunuzda SGK-(Bağ-kur’a) kaydınız zorunludur. Matbu evrakların temini ve hazırlanmasında Oda yardımcı olacak.


TÜZEL KİŞİLER

Yukarıdaki beyan edilen evrakların yanında aşağıdaki evraklar istenecektir.

1. Vergi levhası fotokopisi,

2. İmza sirküleri fotokopisi,

3. Yetki Belgesi fotokopisi,

4. Resmi gazete veya Ana sözleşme fotokopisi gereklidir.