Altınekin ziraat odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

İlçemiz

TARİHÇESİ :  

Altınekin’in eski adı suyu bol anlamına gelen ZIVARIK’tır. Roma devrinde PEGELLA adında büyük bir kent olan Altınekin en parlak dönemini Selçuklular zamanında yaşamıştır. Bu dönemde büyük bir ticaret merkezi olan İlçemiz, SARNIÇ HANI ve ZIVARIK HANI ile yolculara büyük hizmetler vermiştir. Bu dönemin en önemli eserlerinden biride ALİ PAŞA camiidir.
İlçede Altınekin İlçesi Milli Mücadelede üstüne düşen görevi başarı ile yapmıştır. İlçemizde ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün başlattığı kurtuluş savaşlarına fiilen katılan halkımız bir çok şehit verdikleri ve esir düştükleri görülmüştür.
Cumhuriyetin ilanından sonra Altınekin’e mahkeme, nüfus idaresi gibi kamu kuruluşları getirilmiş ancak 1960 yılından sonra bu kuruluşlar kaldırılmışdır. Altınekin 1956 yılında 4 Temmuz 1987 gün ve 19507 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3292 sayılı kanunla ilçe oluştur.

COĞRAFYASI :
Eski adı ZIVARIK olan Altınekin İlçesinin tarihi Hitit’lere kadar uzanır. İlçede Hitit, Frigya ve Roma eserlerine rastlanmaktadır. Konya’yı Altınekin’den ayıran doğal sınırlar yoktur. Altınekin tarih, coğrafya ve sosyal yaşantı bakımından Konya şehrinin bir parçasıdır.
Altınekin’in eski adı suyu bol anlamına gelen ZIVARIK’tır. Roma devrinde PEGELLA adında büyük bir kent olan Altınekin en parlak dönemini Selçuklular zamanında yaşamıştır. Bu dönemde büyük bir ticaret merkezi olan İlçemiz, SARNIÇ HANI ve ZIVARIK HANI ile yolculara büyük hizmetler vermiştir. Bu dönemin en önemli eserlerinden biride ALİ PAŞA camiidir.
Altınekin İlçesi Milli Mücadelede üstüne düşen görevi başarı ile yapmıştır. İlçemizde ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün başlattığı kurtuluş savaşlarına fiilen katılan halkımız bir çok şehit verdikleri ve esir düştükleri görülmüştür.
Cumhuriyetin ilanından sonra Altınekin’e mahkeme, nüfus idaresi gibi kamu kuruluşları getirilmiş ancak 1960 yılından sonra bu kuruluşlar kaldırılmışdır. Altınekin 1956 yılında 4 Temmuz 1987 gün ve 19507 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3292 sayılı kanunla ilçe oluştur.

EKONOMİK DURUM : 
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın % 95 tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Genellikle modern usüllerle yapılan tarım ilçemizde 107.745 hektar üzerinde yapılmaktadır. Bunun 45.200 hektar arazisi sulanabilir arazidir.
Sulak arazide en çok şeker pancarı ekilmektedir. İlçe sınırları içinde Konya Şeker Fabrikası na ait Altınekin Pancar alım kantarına bağlı 5 adet pancar alım merkezi mevcuttur. Tüm bölgede yaklaşık yılda 70.000. Dekar şeker pancarı ekimi yapılmaktadır. Kalan arazide büyük ağırlığı Buğday ve arpa ekimi yapılmaktadır. Bunun yanında son yıllarda alernatif ürünlerden fasulye, ayçiceği, patetes ekimi başlamıştır. İlçemizde hayvancılık gerekli desteği göremediğinden modern hayvancılığa geçilememiştir.

NÜFUS DURUMU : 
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre İlçe Merkez nüfusu 3.688 Kasabalar ve köylerin toplam 11.033 nüfusu  olmak üzere toplam 14.721’dir.İlçemize bağlı 3 Kasaba Belediyesi ve 14 Köy ve 3 Mahallesi bulunmaktadır.

ULAŞIM VE ALT YAPI DURUMU :
İlçe merkezinin Konya-Ankara karayoluna çok yakın bir mesafede olması nedeni ile ulaşım sıkıntısı yoktur. Belediyemizce 4 Adet minibüs ve 1 adet otobüs ile yaklaşık saat başı seferlerle ulaşım hizmeti verilmektedir.
İlçemizde içmesuyu sıkıntısı yok denecek azdır. Hatta Komşu Belediyesi olan Taşpınar Belediyesi ve Dedeler Belediyesi içme suyu ihtiyacını karşılaması için içme suyu kuyusu verilmiştir.
İlçemizin en büyük sorunu kanalizasyondur.

SOSYAL DURUMU : 
İlçemizde eski yıllarda yapılan konutlar genellikle yığma ve kerpiç yapıdır. Son yıllarda İlçe olmamızında etkisi ile betonarma ve tuğla yapılar çoğalmıştır.
İlçe halkı sosyal yaşantı bakımından örnek sayılabilecek seviyededir. Boşanma oranı çok düşüktür. Halk arası kan davası veya gruplaşma kesinlikle yoktur.
İlçemizde sağlık hizmetleri ise,
İlçe merkezinde sağlık ocağı 1976 yılında inşa edilmiş olup 4 daireli lojmanı , 1 adet kapalı garajı ve 1 adet Ambulans ile hizmet vermektedir. Sağlık ocağında 3 Doktor, 1 Hemşire, 1 Ebe ve 1 Adet şoför ile hizmet vermektedir.

EĞİTİM VE KÜLTÜR : 
İlçemizde okuma yazma oranı % 95’dir. İlköğretimden bir üst okula devam etme oranı % 25’tir. İlçe Merkezinde 1 Adet Çok Proğramlı Lise ve 3 adet ilköğretim okulu mevcuttur.